Hudebně-literární setkání: Večer s Vladimírem Mertou

13.05.2015 15:28

Setkání s Vladimírem Mertou, jedním z nejvýraznějších českých písničkářů, připravuje na čtvrtek 28. května sdružení Stranou ve spolupráci s MIC Beroun v prostorách nově otevřené čítárny Městského informačního centra Beroun. Návštěvníci budou mít příležitost připomenout si Mertovu tvorbu hudební, ale také si s ním povídat o dalších oblastech umění, v nichž se pohybuje. Merta představí souborné knižní vydání textů svých písní Mimo čas (Galén 2013) i nejnovější CD Imagena (Galén 2014).

Setkání s Vladimírem Mertou zahajuje sérii hudebně-literárních večerů, které plánuje sdružení Stranou pořádat každý poslední čtvrtek v měsíci. „Město Beroun nám k naší velké radosti nabídlo pořádat autorské večery s autory v prostorech nově otevřené čítárny Městského informačního centra v pasáži Na Nové,“ vysvětluje Lenka Kuhar Daňhelová ze sdružení Stranou. „Soustředíme se především na literaturu, ale zajímá nás překračování žánrů a rádi bychom v tomto duchu naše večery koncipovali. Mnoho tvůrců má daleko širší záběr než jen psaní poezie, skládání písní nebo malování, dost často se jejich zájmy prolínají,“ říká. „Rádi bychom návštěvníky učinili tak trochu spoluúčastníky těchto večerů, a dali jim příležitost, aby se během nich aktivně zapojovali. Jde nám o komunikaci a navázání vztahu s tvůrcem, co má obrovský vliv na autory i posluchače a projeví se to v tvůrčí atmosféře večera, “ doplňuje Peter Kuhar, programový ředitel Stranou. Dodává, že první hudebně-literární večer mohou lidé brát jako malou ochutnávku a zároveň pozvánku na básnický festival Stranou, jehož již osmý ročník proběhne o deset dní později, od 9. do 13. června.

 
Do budoucna plánují Kuharovi pozvat například básníka a publicistu Miloše Doležala, který představí svou knihu o faráři Toufarovi Jako bychom dnes zemřít měli, autora Lichožroutů Pavla Šruta a jejich ilustrátorku Galinu Miklínovou, či spisovatelku Irenu Douskovou, mj. autorku knihy O bílých slonech, jejíž děj se odehrává na Berounsku.
 
Vladimír Merta je u nás dobře známý jako písničkář a hudebník: do povědomí hudebního publika vešel především svými baladickými písněmi na způsob intimních úvahových monologů a technicky nadprůměrnou hrou na kytaru a foukací harmoniku. Postupem času jeho písně získávaly hlubší polohy, krystalizovaly do podoby filozofických úvah, básnických obrazů a osobitých výpovědí o myšlenkovém světě městského písničkáře – intelektuála. Merta má schopnost reagovat na vše, čím žije člověk své doby, podstatnou roli v jeho textech hraje dimenze společensko–politická a sebeuvědomovací. Ačkoli Mertova tvorba vždy s obtížemi prorůstala do médií, řadí se k tomu nejlepšímu, co na české scéně vzniklo.
Přestože jeho kariéra písničkáře zanechá v české kultuře stopu nejvýraznější, Vladimír Merta je zajímavý také svými přesahy do jiných žánrů. Své zájmy dělí do mnoha oblastí: hudby, filmu, divadla, psaní knih, úvah a esejí. Je autorem filmových hudeb, filmových pohádek, kreslených filmů a zejména filmových dokumentů (např. 12 rozhněvaných mužů Vlasty Třešňáka nebo dokument o způsobu práce Idy Kellarové Ozvěny ženské duše). Od 1991 funguje jeho nakladatelství a vydavatelství ARTeM (novější projekty s Janou Lewitovou a s pražským souborem Mišpacha). Pro Český rozhlas sestavil pořad o hudbě sefardských Židů, angažuje se v teorii kultury (přednášky na Universitě Karlově).
 
Hudebně-literární večery Stranou jsou komponované večery věnované především české literatuře s občasnými výlety do jiných žánrů českého umění. Kromě představení své tvorby mají autoři možnost rozmlouvat se svými čtenáři, odpovídat na jejich otázky a vést s nimi diskuze o své tvorbě a umění obecně. 
 
Hudebně-literární večery Stranou organizuje sdružení občanů Stranou (www.festivalstranou.cz) ve spolupráci s Městským informačním centrem Beroun. Probíhají každý poslední čtvrtek v měsíci. V případě, že máte zájem o program a pozvánky na Hudebně-literární večery Stranou, pošlete nám prosím svůj kontakt na festivalstranou@gmail.com.

 

Zpět