Evropští básníci popáté v Berouně

14.05.2012 15:08

 

 

Už pátým rokem probíhá v Berouně mezinárodnífestival Stranou – evropští básníci naživo. Za dobu svého trvání hostil několik desítek českých i zahraničních básníků, hudebníků a divadelníků. Jeho organizátorů, básnířky a překladatelky Lenky Daňhelové a publicisty a překladatele Petra Kuhara, jsme se zeptali na to, co festival do Berouna každoročně přináší a na jaký program se můžeme těšit letos.

Především nám řekněte, proč se festival jmenujeStranou?

„Je taková doba, kdy se lidé musí starat především o to, aby nejen přežili, ale žili tak, jak je jim ze všechstran podsouváno, že žít mají. To znamená neustálýtlak na to, aby vydělávali určité množství peněz, abysi mohli na určité věci půjčit a potom zase vydělávatna to, aby mohli půjčky splácet... Je to neuvěřitelněnáročný a nepoetický způsob života, a jen málokdodokáže z tohoto určeného modu vivendi vystoupit –znamená to, že se tím vydělí ze společnosti, jakkolidivného a uspěchaného, ale přece jen společenství lidí, jehož součástí sekaždý potřebuje cítit. Pokud se chcete zabývat tvorbou vážně, musíte zůstatvůči těmto lákadlům a nabídkám netečný.  A tím se dostáváte stranou. Jakale stále podotýkáme – stranou neznamená mimo. To že je v současnédobě poezie a tvorba vůbec mimo naši pozornost neznamená, že je tookrajová věc. Naopak se možná silněji než jindy potřebujeme přesvědčovat o tom, že náš život má hlubší smysl, že nejsme tak povrchní, jak by se mohloz našich životů nezaujatému pozorovateli zdát. Všechno je nastaveno tak,abychom se především bavili, nikoliv přemýšleli a skutečně reflektovali životkolem sebe. Být sám se sebou a svými myšlenkami vůbec nemusí býtpříjemné. Ale je to pro nás důležité.“

A co tedy festival Berounským v minulých letech přinesl?

„Když jsme letos začali připravovat antologii mapující pět let trvání festivaluStranou, s údivem jsme zjistili, že festival od roku 2008 do letošního rokunavštívilo více než padesát autorů z celé Evropy, to je přece neuvěřitelnémnožství! Je těžké vyjmenovat jen několik autorů, protože všichni jsou vesvých zemích významnými a velmi ceněnými umělci. Jako například loňskýhost z Polska Ryszard Krynicki, jeden z nejvýznamnějších současnýchpolských básníků, který svou tvorbou už dlouhá určuje proud moderní polsképoezie; nebo Viola Fischerová či Petr Hruška. Samostatnou kapitolou jsouslovinští autoři, tady jsme českým divákům představili skutečně to nejlepší, co se na současné slovinské scéně děje. Také letos například přijedeslovinský básník žijící v italském Terstu, Marko Kravos, či autoři vzácnépoetiky Ivo Frbežar a Andraž Polič. Svou neobyčejnou poezii námpředstavila Erika Crosara z Itálie, jejíž přítomnosti mohli navíc využít studentiitalštiny na gymnáziu J.Barranda. Zdá se mi nemožné a nespravedlivéukončit vyjmenovávání autorů, kteří jsou všichni jedineční a zasloužili by sialespoň krátkou zmínku. Pokud to čtenáře zajímá, najde jejich úplnýseznam a životopisy na našich webových stránkách. Také ve spoluprácis nakladatelstvím Machart připravujeme digitální antologii mapující pět letfestivalu Stranou a představující tvorbu  všech pozvaných autorů.“

Co zvláštního chystáte na letošní rok?

„Letošní program už se nám do tří dnů nevešel, takže festival o dva dy nabobtnal - začínáme už v pondělí 11.6. v Berouně a končíme v sobotu 16. června na hradě Krakovci. Vždy pro nás bylo důležité vzájemné prolínání jednotlivých uměleckých žánrů, tedy nejen poezie, ale také hudba, divadlo...  Letošní ročník je jedinečný z několika důvodů: podařilo se nám najít další možnost, jak toto prostupování různých druhů tvorby ještě prohloubit, konkrétně jde o prolínání fotografie a poezie. Básník Zdeněk Volf připravil spolu s fotografem Jindřichem Štreitem  ojedinělou knihu Chlévská lyrika, aneb zvířata nám odcházejí ze života. Zdeněk vybral básně promlouvající o našem životě se zvířaty. Jindřich knihu doprovodil fotografiemi. Vznikl jedinečný cyklus básní a fotografií, který bude v rámci festivalu vystaven v berounském Muzeu Českého krasu. Jeho vernisáž bude právě v pondělí 11. června a k dostání zde bude také zmiňovaná kniha.
Další významnou událostí je pro nás spolupráce s českým a slovinským klubem PEN a knihovnou Václava Havla, na jejichž půdě se odehrají dva autorské večery. A diváci se můžou i letos v kavárně Jiná káva těšit na divadelní představení, které napsaly a zahrají Nataša Burger a Vladislava Kužílková – jmenuje se Ty dvě, které obědvají a jak název předznamenává, bude o jídle. I umělci přece tak rádi jí!“

Děkujeme za rozhovor.

Publikováno na Berounském Regionu dne 14.května 2012

 

Zpět