Básníci naživo

14.05.2012 15:21

 

 

Muzeum Českého krasu v Berouně hostilo 25. června 2010 festival Stranou - Evropští básníci naživo. Organizátoři festivalu, reprezentovaní zdeLenkou Daňhelovou a Peterem Kuharem, pozvali na třetí ročník festivalu sedmnáct autorů z několika evropských zemí. 
V bilténu, který obsahuje ukázky tvorby jednotlivých autorů, se uvádí: "Poezie je stále více vytěsňována na okraj zájmu veřejnosti. Umění je zdánlivě nejnepotřebnější lidskou činností. Ale právě ono člověka kultivuje. Více si to člověk uvědomí, když je v tísni. Když je mu dobře, tak prostě nějaký hlubší způsob komunikace nevyhledává. A tak je momentálně poezie trochu stranou, ale rozhodně není mimo."

Účastníky uvítali vedle organizátorů ředitelka muzeaRNDr. Karin Kriegerbecková PhD., místostarostaIng. Tomáš Havel a první sekretář velvyslanectví Slovinské republiky Jakub Stunc

Po představení jednotlivých básníků následovalo autorské čtení, nejprve v originále a pak v překladu. Hudební produkcí obohatil program také berounský písničkář Vladimír Čáp.Grafické studio Machart poskytlo autorům reprezentačnípublikaci Beroun 2009


Navazování vzájemných vztahů, přátelské rozhovory a společné občerstvení, které zajistilo Slovinské velvyslanectví, to všechno přispívá k vzájemnému poznávání mezi autory různých národů. Festival pokračoval 25. června autorským čtením v Kavárně Jiná káva a 26. června na hradě Krakovci.(zun)Zdroj: Berounský Region, https://berounskyregion.cz/view.php?cisloclanku=2010060043
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z

 

Zpět