STRANOU: Evropští básníci naživo

14.05.2012 15:22

 

OD PATRIK PAŘÍZEK

Festival STRANOU – evropští básníci naživo již třetím rokem pořádá sdružení Stranou.  

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob,  které spojuje zájem o kulturní dění v prostoru střední a východní Evropě a jeho rozvoj.  Pořádáme kulturní akce, literární setkání, překládáme a publikujeme pozoruhodná díla českých i zahraničních autorů jak v ČR, tak v zahraničí.

Vítáme každého, kdo se chce spolu s námi na tomto bohulibém počínání podílet, neveden toliko touhou po slávě své, nýbrž přáním hledat hlubší a opravdovější způsoby, jak spolu rozmlouvat a vnímat se navzájem.

Foto: Zdeněk Zůna

Muzeum Českého krasu v Berouně hostilo 25. června 2010 festival Stranou – Evropští básníci naživo. Organizátoři festivalu, reprezentovaní zde Lenkou Daňhelovou a Peterem Kuharem, pozvali na třetí ročník festivalu sedmnáct autorů z několika evropských zemí.

V bilténu, který obsahuje ukázky tvorby jednotlivých autorů, se uvádí: „Poezie je stále více vytěsňována na okraj zájmu veřejnosti. Umění je zdánlivě nejnepotřebnější lidskou činností. Ale právě ono člověka kultivuje. Více si to člověk uvědomí, když je v tísni. Když je mu dobře, tak prostě nějaký hlubší způsob komunikace nevyhledává. A tak je momentálně poezie trochu stranou, ale rozhodně není mimo.“

Účastníky uvítali vedle organizátorů ředitelka muzea RNDr. Karin Kriegerbecková PhD., místostarosta Ing. Tomáš Havel a 1. rada Velvyslanectví Slovinské republiky Jakob Stunf.

Po představení jednotlivých básníků následovalo autorské čtení, nejprve v originále a pak v překladu. Hudební produkcí obohatil program také berounský písničkář Vladimír Čáp. Grafické studio Machart poskytlo autorům reprezentační publikaci Beroun 2009.

Navazování vzájemných vztahů, přátelské rozhovory a společné občerstvení, které zajistilo Slovinské velvyslanectví, to všechno přispívá k vzájemnému poznávání mezi autory různých národů. Festival pokračoval 25. června autorským čtením v Kavárně Jiná káva a 26. června na hradě Krakovci.
Zdeněk Zůna, Berounský region
Zdroj: https://muzeum-beroun.cz/06/2010/basnici/

 

 

Zpět