Literární večer se Zvjezdanou Marković

20.05.2016 08:11
O mimořádně poutavé knize Vzpomínky na Bosnu očima rakousko-uherského četníka, brněnského rodáka 
Františka Valouška, který na území dnešní Bosny a Hercegoviny působil v letech 1902-1918, 
bude vyprávět Zvjezdana Marković, která česky psané vzpomínky přeložila do bosenského jazyka. 
 
Těšíme se na vás ve čtvrtek 26. května v 17:30 hodin.
 
Zpět