Literární večer s Janem Sukem - v úterý 29. listopadu 2016

06.03.2017 18:03

Tečku za Talichovým Berounem udělá vnuk Josefa Suka, spisovatel a básník Jan Suk.

Jan Suk je český básník, esejista, literární kritik, filosof a literární publicista, pochází ze slavné české hudební rodiny – je pravnukem skladatele Antonína Dvořáka a vnukem skladatele Josefa Suka. O slavných předcích, hudbě a vlastní literární tvorbě si budeme s Janem Sukem povídat poslední listopadové úterý 29.11.2016 v 17:30 hodin v čítárně MIC na Husově náměstí.

Vlastní literární tvorba Jana Suka je koncentrována především do dvou oblastí: autor píše a vydává básnické knihy, ale věnuje se rovněž tvorbě esejistické. Z rozsáhlého básnického díla vytvářeného kontinuálně od konce šedesátých let do současnosti vyšel knižně zatím pouhý zlomek. Básně mají meditativní charakter a vyznačují se jazykovou přesností, úsporností a sklonem k hudebně znějícímu lyrismu. Až po roce 2000 se objevují rovněž básně a sbírky tematicky orientované na krizi duchovních a morálních hodnot a hledání pevného bodu v nejistém světě.

Zpět